Commit 6a039436 authored by Michael Ochmann's avatar Michael Ochmann
Browse files

improved mobile view

parent a0a48eea
......@@ -15,6 +15,10 @@ area {
.header {
margin-bottom: 100px;
@media (max-width: 960px) {
word-break: break-word;
}
}
header {
......@@ -119,6 +123,10 @@ ul {
text-align: center;
margin-top: 300px;
text-shadow: 2px 2px 1px rgba(255,255,255,0.2);
@media (max-width: 960px) {
font-size: 3.5em;
}
}
.healthDisplay {
......@@ -128,6 +136,10 @@ ul {
width: 353px;
box-sizing: border-box;
z-index: 500;
@media (max-width: 960px) {
display: none;
}
}
.healthDisplay #canvas2 {
float: right;
......@@ -147,6 +159,10 @@ ul {
tr td:nth-child(2) {
text-align: right;
}
@media (max-width: 960px) {
width: 90%;
}
}
.scroll {
......@@ -168,6 +184,11 @@ ul {
padding: 200px 100px;
text-align: center;
position: relative;
@media (max-width: 960px) {
margin: 0 !important;
}
}
.selection img#aula {
}
......@@ -181,10 +202,19 @@ ul {
right: 50px;
text-align: center;
z-index: 1000;
@media (max-width: 960px) {
position: static;
margin-bottom: 4rem;
a {
display: inline-block !important;
}
}
}
#loginSection a {
margin-top: 20px;
display: inline-block;
display: block;
}
#pop, #popAlert, .frame {
......@@ -202,3 +232,11 @@ ul {
grid-gap: 2rem;
margin: 0 auto;
}
.hscroll {
@media (max-width: 960px) {
max-width: 100%;
overflow-x: auto;
}
}
......@@ -12,6 +12,9 @@ area {
.header {
margin-bottom: 100px; }
@media (max-width: 960px) {
.header {
word-break: break-word; } }
header {
background: #003f87;
......@@ -106,6 +109,9 @@ ul {
text-align: center;
margin-top: 300px;
text-shadow: 2px 2px 1px rgba(255, 255, 255, 0.2); }
@media (max-width: 960px) {
.datum {
font-size: 3.5em; } }
.healthDisplay {
position: fixed;
......@@ -114,6 +120,9 @@ ul {
width: 353px;
box-sizing: border-box;
z-index: 500; }
@media (max-width: 960px) {
.healthDisplay {
display: none; } }
.healthDisplay #canvas2 {
float: right;
......@@ -130,6 +139,9 @@ ul {
width: 45%; }
.prices tr td:nth-child(2), table tr td:nth-child(2) {
text-align: right; }
@media (max-width: 960px) {
.prices, table {
width: 90%; } }
.scroll {
display: inline-block;
......@@ -149,6 +161,9 @@ ul {
padding: 200px 100px;
text-align: center;
position: relative; }
@media (max-width: 960px) {
.selection {
margin: 0 !important; } }
.selection, .selection h2 {
color: #551805; }
......@@ -159,10 +174,16 @@ ul {
right: 50px;
text-align: center;
z-index: 1000; }
@media (max-width: 960px) {
#loginSection {
position: static;
margin-bottom: 4rem; }
#loginSection a {
display: inline-block !important; } }
#loginSection a {
margin-top: 20px;
display: inline-block; }
display: block; }
#pop, #popAlert, .frame {
display: none;
......@@ -177,6 +198,11 @@ ul {
grid-gap: 2rem;
margin: 0 auto; }
@media (max-width: 960px) {
.hscroll {
max-width: 100%;
overflow-x: auto; } }
@font-face {
font-family: 'Death';
src: url("../fonts/death.ttf"); }
......@@ -217,5 +243,8 @@ body {
color: white;
font-weight: 100;
text-transform: uppercase; }
@media (max-width: 960px) {
body {
padding: 1rem 0 280px; } }
/*# sourceMappingURL=niv.css.map */
{
"version": 3,
"mappings": "AAAQ,8BAAmB;AACnB,oCAAyB;ACDzB,2EAAmE;ADG3E,MAAO;EACN,UAAU,EAAE,KAAK;;AAElB,cAAe;EACd,KAAK,EAAE,OAAO;;AAGf,IAAK;EACJ,MAAM,EAAE,OAAO;;AAIhB,OAAQ;EACP,aAAa,EAAE,KAAK;;AAGrB,MAAO;EACN,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,QAAQ,EAAE,KAAK;EACf,GAAG,EAAE,CAAC;EACN,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,UAAU,EAAE,6BAA0B;EACtC,OAAO,EAAE,IAAI;;AAEd,WAAY;EACX,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,cAAc,EAAE,MAAM;EACtB,KAAK,EAAE,KAAK;;AAEb,aAAc;EACb,KAAK,EAAE,OAAO;;AAEf,mBAAoB;EACnB,KAAK,EAAE,OAAO;;AAEf,SAAU;EACT,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,6DAAuD;;AAErE,aAAc;EACb,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,cAAc,EAAE,MAAM;EACtB,YAAY,EAAE,IAAI;;AAGnB,EAAG;EACF,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,2BAA2B;;AAGxC,oCAAqC;EACpC,WAAY;IACX,OAAO,EAAE,GAAG;;EAEb,kBAAmB;IAClB,KAAK,EAAE,GAAG;;EAEX,cAAe;IACd,SAAS,EAAE,KAAK;AAIlB,YAAa;EACZ,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,eAAe;EAC5B,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,WAAW,EAAE,GAAG;;AAEjB,eAAgB;EACf,WAAW,EAAE,mBAAmB;EAChC,cAAc,EAAE,SAAS;;AAE1B,OAAQ;EACP,aAAa,EAAE,KAAK;;AAGrB,aAAc;EACb,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,IAAI,EAAE,GAAG;EACT,WAAW,EAAE,MAAM;;AAGpB,OAAQ;EACP,UAAU,EAAE,MAAM;EAElB,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEX,UAAW;EACV,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,eAAe;;AAE7B,uBAAwB;EACvB,WAAW,EAAE,eAAe;EAC5B,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,WAAW,EAAE,KAAK;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,aAAa,EAAE,KAAK;;AAErB,qDAAsD;EACrD,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,KAAK,EAAE,OAAO;;AAGf,MAAO;EACN,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,UAAU,EAAE,KAAK;EACjB,WAAW,EAAE,oCAAiC;;AAG/C,cAAe;EACd,QAAQ,EAAE,KAAK;EACf,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,IAAI,EAAE,CAAC;EACP,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,OAAO,EAAE,GAAG;;AAEb,uBAAwB;EACvB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,aAAa,EAAE,KAAK;;AAErB,kBAAmB;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,IAAI,EAAE,CAAC;EACP,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,GAAG;;AAGb,cAAe;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,KAAK,EAAE,GAAG;EAEV,oDAAmB;IAClB,UAAU,EAAE,KAAK;;AAInB,OAAQ;EACP,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,KAAK,EAAE,WAAW;EAClB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,qCAAqC;EACjD,eAAe,EAAE,SAAS;EAC1B,OAAO,EAAE,EAAE;;AAGZ,UAAW;EACV,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,UAAU,EAAE,yCAAyC;EACrD,eAAe,EAAE,SAAS;EAC1B,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AAInB,yBAA0B;EACzB,KAAK,EAAE,OAAO;;AAGf,aAAc;EACb,QAAQ,EAAE,KAAK;EACf,GAAG,EAAE,IAAI;EACT,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;;AAEd,eAAgB;EACf,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,YAAY;;AAGtB,uBAAwB;EACvB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,OAAO,EAAE,oBAAoB;EAC7B,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,UAAU,EAAE,yJAE+B;;AAE5C,MAAO;EACN,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,QAAQ,EAAE,IAAI;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;;ACxMf,UAGC;EAFA,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,GAAG,EAAE,yBAAyB;ACJ/B,6BAA8B;EAC7B,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,WAAW,EAAE,cAAc;EAE3B,gEAAO;IACN,UAAU,EAAE,IAAI;;ACRlB,eAAgB;EACf,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,MAAM,EAAE,cAAc;EACtB,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGd,MAAO;EACN,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,UAAU,EAAE,6CAA6C;EACzD,eAAe,EAAE,SAAS;EAC1B,OAAO,EAAE,QAAQ;EACjB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,qDAAqD;;AAElE,YAAa;EACZ,UAAU,EAAE,qCAAqC;EACjD,eAAe,EAAE,SAAS;EAC1B,OAAO,EAAE,QAAQ;EACjB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,MAAM,EAAE,IAAI;;ACbb,IAAK;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,UAAU,EAAE,sDAAsD;EAClE,eAAe,EAAE,WAAW;EAC5B,WAAW,EAAE,cAAc;EAC3B,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,SAAS",
"mappings": "AAAQ,8BAAmB;AACnB,oCAAyB;ACDzB,2EAAmE;ADG3E,MAAO;EACN,UAAU,EAAE,KAAK;;AAElB,cAAe;EACd,KAAK,EAAE,OAAO;;AAGf,IAAK;EACJ,MAAM,EAAE,OAAO;;AAIhB,OAAQ;EACP,aAAa,EAAE,KAAK;EAEpB,yBAA0B;IAH3B,OAAQ;MAIN,UAAU,EAAE,UAAU;;AAIxB,MAAO;EACN,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,QAAQ,EAAE,KAAK;EACf,GAAG,EAAE,CAAC;EACN,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,UAAU,EAAE,6BAA0B;EACtC,OAAO,EAAE,IAAI;;AAEd,WAAY;EACX,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,cAAc,EAAE,MAAM;EACtB,KAAK,EAAE,KAAK;;AAEb,aAAc;EACb,KAAK,EAAE,OAAO;;AAEf,mBAAoB;EACnB,KAAK,EAAE,OAAO;;AAEf,SAAU;EACT,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,6DAAuD;;AAErE,aAAc;EACb,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,cAAc,EAAE,MAAM;EACtB,YAAY,EAAE,IAAI;;AAGnB,EAAG;EACF,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,2BAA2B;;AAGxC,oCAAqC;EACpC,WAAY;IACX,OAAO,EAAE,GAAG;;EAEb,kBAAmB;IAClB,KAAK,EAAE,GAAG;;EAEX,cAAe;IACd,SAAS,EAAE,KAAK;AAIlB,YAAa;EACZ,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,eAAe;EAC5B,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,WAAW,EAAE,GAAG;;AAEjB,eAAgB;EACf,WAAW,EAAE,mBAAmB;EAChC,cAAc,EAAE,SAAS;;AAE1B,OAAQ;EACP,aAAa,EAAE,KAAK;;AAGrB,aAAc;EACb,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,IAAI,EAAE,GAAG;EACT,WAAW,EAAE,MAAM;;AAGpB,OAAQ;EACP,UAAU,EAAE,MAAM;EAElB,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEX,UAAW;EACV,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,eAAe;;AAE7B,uBAAwB;EACvB,WAAW,EAAE,eAAe;EAC5B,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,WAAW,EAAE,KAAK;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,aAAa,EAAE,KAAK;;AAErB,qDAAsD;EACrD,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,KAAK,EAAE,OAAO;;AAGf,MAAO;EACN,SAAS,EAAE,GAAG;EACd,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,UAAU,EAAE,KAAK;EACjB,WAAW,EAAE,oCAAiC;EAE9C,yBAA0B;IAN3B,MAAO;MAOL,SAAS,EAAE,KAAK;;AAIlB,cAAe;EACd,QAAQ,EAAE,KAAK;EACf,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,IAAI,EAAE,CAAC;EACP,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,OAAO,EAAE,GAAG;EAEZ,yBAA0B;IAR3B,cAAe;MASb,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGf,uBAAwB;EACvB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,aAAa,EAAE,KAAK;;AAErB,kBAAmB;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,IAAI,EAAE,CAAC;EACP,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,GAAG;;AAGb,cAAe;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,KAAK,EAAE,GAAG;EAEV,oDAAmB;IAClB,UAAU,EAAE,KAAK;EAGlB,yBAA0B;IAR3B,cAAe;MASb,KAAK,EAAE,GAAG;;AAIZ,OAAQ;EACP,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,KAAK,EAAE,WAAW;EAClB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,qCAAqC;EACjD,eAAe,EAAE,SAAS;EAC1B,OAAO,EAAE,EAAE;;AAGZ,UAAW;EACV,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,UAAU,EAAE,yCAAyC;EACrD,eAAe,EAAE,SAAS;EAC1B,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAElB,yBAA0B;IAT3B,UAAW;MAUT,MAAM,EAAE,YAAY;;AAMtB,yBAA0B;EACzB,KAAK,EAAE,OAAO;;AAGf,aAAc;EACb,QAAQ,EAAE,KAAK;EACf,GAAG,EAAE,IAAI;EACT,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EAEb,yBAA0B;IAP3B,aAAc;MAQZ,QAAQ,EAAE,MAAM;MAChB,aAAa,EAAE,IAAI;MAEnB,eAAE;QACD,OAAO,EAAE,uBAAuB;;AAInC,eAAgB;EACf,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,KAAK;;AAGf,uBAAwB;EACvB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,OAAO,EAAE,oBAAoB;EAC7B,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,UAAU,EAAE,yJAE+B;;AAE5C,MAAO;EACN,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,QAAQ,EAAE,IAAI;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;;AAKd,yBAA0B;EAF3B,QAAS;IAGP,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,UAAU,EAAE,IAAI;;AC7OlB,UAGC;EAFA,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,GAAG,EAAE,yBAAyB;ACJ/B,6BAA8B;EAC7B,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,WAAW,EAAE,cAAc;EAE3B,gEAAO;IACN,UAAU,EAAE,IAAI;;ACRlB,eAAgB;EACf,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,MAAM,EAAE,cAAc;EACtB,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGd,MAAO;EACN,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,UAAU,EAAE,6CAA6C;EACzD,eAAe,EAAE,SAAS;EAC1B,OAAO,EAAE,QAAQ;EACjB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,qDAAqD;;AAElE,YAAa;EACZ,UAAU,EAAE,qCAAqC;EACjD,eAAe,EAAE,SAAS;EAC1B,OAAO,EAAE,QAAQ;EACjB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,MAAM,EAAE,IAAI;;ACbb,IAAK;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,UAAU,EAAE,sDAAsD;EAClE,eAAe,EAAE,WAAW;EAC5B,WAAW,EAAE,cAAc;EAC3B,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,SAAS;EAEzB,yBAA0B;IAT3B,IAAK;MAUH,OAAO,EAAE,YAAY",
"sources": ["_old.scss","_fonts.scss","_headings.scss","_forms.scss","niv.scss"],
"names": [],
"file": "niv.css"
......
......@@ -12,4 +12,8 @@ body {
color: white;
font-weight: 100;
text-transform: uppercase;
@media (max-width: 960px) {
padding: 1rem 0 280px;
}
}
......@@ -4,6 +4,7 @@
<head>
<title>NIV</title>
<link rel=stylesheet type=text/css href=../../css/niv.css>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">
{{$scripts}}
{{/scripts}}
</head>
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
<!--<a href='https://fsi.hochschule-trier.de/Shibboleth.sso/Login?target=https://fsi.hochschule-trier.de/niv' id='login'>-->
<a href='login' id='login'>
<button>login</button>
</a><br>
</a>
<a href='faq' id='login'>
<button>FAQ</button>
</a>
......@@ -16,7 +16,7 @@
</p>
<a href='logout' id='login'>
<button>logout</button>
</a><br>
</a>
<a href='faq' id='login'>
<button>FAQ</button>
</a>
......
<article class="selection">
<h2>PlaTzreservierung</h2>
{{loginWarning}}
<br><br>
<img src="images/aula.png" alt="Aula" usemap="#Aula" id="aula"><br>
{{#cancelButton}}
<a href="javascript: abort();" class="cancelButton"><button>Reservierung aufheben</button></a>
{{/cancelButton}}
</article>
<div class="hscroll">
<article class="selection">
<h2>PlaTzreservierung</h2>
{{loginWarning}}
<br><br>
<img src="images/aula.png" alt="Aula" usemap="#Aula" id="aula"><br>
{{#cancelButton}}
<a href="javascript: abort();" class="cancelButton"><button>Reservierung aufheben</button></a>
{{/cancelButton}}
</article>
<map name="Aula">
{{#imageMap}}
{{^areaUser}}
<area shape=rect id=map_{{areaID}} alt="Platz Nr. {{areaID}}" title="Platz Nr. {{areaID}}" rel={{areaID}} coords="{{x1}}, {{y1}}, {{x2}}, {{y2}}" />
{{/areaUser}}
{{#areaUser}}
<area class="marked" shape=rect id=map_{{areaID}} alt="{{areaUser}} (Nr. {{areaID}})" title="{{areaUser}} (Nr. {{areaID}})" rel={{areaID}} coords="{{x1}}, {{y1}}, {{x2}}, {{y2}}" />
{{/areaUser}}
{{/imageMap}}
</map>
<map name="Aula">
{{#imageMap}}
{{^areaUser}}
<area shape=rect id=map_{{areaID}} alt="Platz Nr. {{areaID}}" title="Platz Nr. {{areaID}}" rel={{areaID}} coords="{{x1}}, {{y1}}, {{x2}}, {{y2}}" />
{{/areaUser}}
{{#areaUser}}
<area class="marked" shape=rect id=map_{{areaID}} alt="{{areaUser}} (Nr. {{areaID}})" title="{{areaUser}} (Nr. {{areaID}})" rel={{areaID}} coords="{{x1}}, {{y1}}, {{x2}}, {{y2}}" />
{{/areaUser}}
{{/imageMap}}
</map>
</div>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment